Garancija

Poštovani kupci,
Bigz office group garantuje za kvalitet proizvoda koji su u ponudi na www.bigz office group.co.rs
Proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
Zakonska garancija je 6 meseci i važi uz donošenje originalnog računa i garantnog lista koji je pravilno ispunjen od strane prodavca. Davalac garancije u garantnom roku obezbeđuje otkanjanje kvarova ili zamenu proizvoda.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Reklamacije

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:
1) Reklamacija po viđenju proizvoda , prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad :

Ukoliko se prilikom viđenja proizvoda, instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen , ukoliko ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

2) Reklamacija u garantom roku:

Davalac garancije, obezbeđuje otklanjanje svih nedostataka i kvarova na proizvodu nastalih u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštovanju tehničkih uputstava. Davalac garancije garantuje popravku, u zakonski propisanom roku , za proizvod koji je u garanciji.
Ukoliko popravka ne bi bila izvršena u zakonski propisanom roku, proizvod se menja novim ili
se vraća novac.

3) Reklamacija na isporuku 24h

Kako bi ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da u ovlašćeni servis naznačen na garantnom listu dostavite :
– reklamirani proizvod
– original garantnog lista pečatiran i potpisan od strane prodavca sa naznačenim datumom prodaje
– račun prodavca , potpisan i pečatiran
– opis neispravnosti proizvoda
Dalja uputstva dobićete od ovlašćenog servisa.
Za sva pitanja vezano za garancije i reklamacije proizvoda, pozovite nas na:

Tel : +381 11 3691038;
Tel : +381 21 640 3848;
Tel : +381 18 253 562;

ukoliko je potrebno , rado ćemo vas posavetovati.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, trošak prevoza povrata robe snosiće prodavac.

Roba će biti vraćena kurirskom službom AKS Expres kurir doo , sa kojom prodavac ima zaključen ugovor.