Zaštita podataka

1. Pravila o zaštiti podataka

U ovom odeljku možete pronaći sve što Vas interesuje o zaštiti Vaših podataka na našoj internet stranici.

Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi i obimu obrade Vaših podataka od strane Bigz office group (u daljem tekstu: Bigz office group).

2. Poseta internet stranice

Bigz office group obrađuje Vaše podatke prilikom posete ove internet stranice, prilikom korišćenja aplikacija i drugih platformi. Kada pristupite našoj internet stranici ili koristite aplikaciju ili druge platforme razmenjuju se različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci koji su prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanje reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL preuzete datoteke,
 • internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
 • pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Kako bismo Vam ponudili lokaciju najbliže prodavnice, a ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, obaveštavamo Vas da podatke o Vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz napred navedene svrhe obrade podataka.

Primaoci/ kategorije primaoca:

Vaše podatke ne prenosimo trećim licima.

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Vaše podatke čuvamo privremeno, i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

3. Dostavljanje podataka putem kontakt forme, e-mail-a ili telefona

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt forme, e-mail-a ili telefona postupamo strogo poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa utvrđenom svrhom. Pravni osnov za obradu podataka je član 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes).

Primaoci/ kategorije primaoca:

Vaše podatke ne prenosimo trećim licima.

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Sve lične podatke koje nam dostavite prilikom obraćanja bilo putem kontakt forme, e-mail-a ili telefona, čuvaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni, osim ukoliko ranije ne podnesete zahtev za brisanje ili opozovete saglasnost za obradu.

4. Obrada podataka u reklamne svrhe

Svrha obrade podataka/ pravni osnovi:

Uz Vašu saglasnost šaljemo Vam naše informacija o proizvodima, promocijama, novinama i ponudama prodavnica.

Pravni osnov za gore pomenutu obradu podataka je član 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podatka o ličnosti (legitiman interes) ili  član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (pristanak). Obrada podataka kupaca u naše reklamne svrhe smatra se opravdanim interesom.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku i potpuno besplatno možete da uložite prigovor na obradu podataka u gore pomenute svrhe. Nakon što uložite prigovor nećemo više obrađivati Vaše podatke pri čemu prigovor ne utiče na obradu koja je vršena na osnovu pristanka pre prigovora. U tu svrhu je dovoljno da pošaljete e-mail ili pismo putem pošte na kontakt adresu navedenu pod tačkom 7.

Primaoci/ kategorije primaoca:

Vaše podatke ne prosleđujemo trećim licima. 

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Ukoliko opozovete svoj pristanak za prijem informacija o našim proizvodima, promocijama, novinama i ponudama Vaše podatke ćemo obrisati iz odgovarajuće mailing liste.

Ukoliko uložite prigovor, Vaša kontakt adresa biće blokirana za dalju obradu podataka u reklamne svrhe. Napominjemo da se u izuzetnim slučajevima, čak i nakon prijema vašeg prigovora, može dogoditi poneka pošiljka reklamnog materijala. To je tehnički uslovljeno vremenom koje je potrebno za pripremu reklamnog materijala i ne znači da ne poštujemo Vaš prigovor.

5. Prisustvo na internetu i optimizacija internet stranice

5.1. Kolačići – Opšte informacije

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Smatramo da je interes za optimizacijom naše internet stranice opravdan u smislu gore pomenute odredbe. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da Vam poseta internet stranici bude prijatnija. Na primer, mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na Vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremena. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

5.2. Google analitika

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics – uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. („Google“), a u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proističe iz opisane svrhe. U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:

 • tip/verzija pretraživača,
 • operativni sistem koji se koristi,
 • referrer URL (prethodno posećena stranica),
 • hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),
 • vreme upita servera.

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje).

Instalaciju kolačića možete da sprečite u podešavanjima pretraživača. Međutim, napominjemo da u tom slučaju ne mogu u potpunosti da se koriste sve funkcije ove stranice. Dodatno, možete da sprečite prikupljanje podataka od strane kolačića, a koji se odnose na vaše korišćenje stranice (uključujući vašu IP adresu) i obradu tih podataka od strane Google-a, tako što ćete preuzeti i instalirati Browser-Add-on. Alternativno ili kao dodatak Browser-Add-u, posebno za pretraživače na mobilnim uređajima, možete sprečiti prikupljanje podataka od strane Google Analytics. Izborom ove opcije biće postavljen opt-out-kolačić za isključivanje, koji će sprečiti nadalje prikupljanje vaših podataka prilikom posete ove internet stranice. Opt-out-kolačić važi samo za pretraživač gde je instaliran i samo za našu stranicu i biće sačuvan na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće u tom pretraživaču, morate ponovo da podesite opt-out-kolačić. Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.

Primaoci/ kategorije primaoca:

Informacije prikupljene putem kolačića se šalju na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Ni pod kojim uslovima vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Ove informacije se mogu preneti na treće strane u slučaju zakonske obaveze ili ako treće lice obrađuje ove podatke po nalogu.

Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Nakon anonimizacije IP adrese, više se ne može utvrditi Vaš identitet. Statistički obrađeni podaci se brišu u Google analitici nakon 14 meseci. U generisanim izveštajima Google analitike više ne postoji lična referenca.

6. Na koji način možete ostvariti Vaša prava

Imate pravo na opoziv Vaše saglasnosti.

Pored prava na opoziv, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate i sledeća prava:

 • pravo na informisanje o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na brisanje Vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na prigovor, u skladu sa članom 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6.1. Pravo na informisanje u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

U skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od nas besplatno zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije:

 • o svrsi obrade;
 • o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 • o primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
 • o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
 • o postojanju prava da se od rukovaoca (Bigz office group) zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu; o pravu da se podnese pritužba državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti); o izvoru podataka o ličnosti (dostupne informacije), ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose (od Vas); o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38. stav 1. i 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose (po Vas).

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6.2 Pravo na ispravku u skladu sa članom 29. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

6.3.Pravo na brisanje u skladu sa članom 30. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu sa naše strane u sledećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. ili 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, i ako smo dužni da izbrišemo podatke, mi ćemo preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.

6.4. Pravo na ograničavanje obrade u skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
 • rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su Vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili
 • ste Vi podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad Vašim interesima.

6.5. Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da Vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

– obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) istog Zakona; obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu direktno sa naše strane, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.

6.6. Pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pod uslovima iz člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada podataka može biti predmet prigovora iz razloga koji zavise od Vaše konkretne situacije. 

Ukoliko smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete rukovaocu (Bigz office group-a) prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti, koja se vrši u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u kom slučaju smo mi dužni da prekinemo sa obradom Vaših podataka, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

7. Kontakt i podaci o odgovornom licu (rukovalac)

Kontakt osoba za pitanja ili ostvarenja Vaših prava
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa korišćenjem Vaših podataka kao i u vezi naše internet stranice, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da Vam pružimo pomoć i odgovorimo u najkraćem mogućem roku.

U tom slučaju se možete obratiti putem mail adrese na office@bigzoffice.rs ili putem telefona na broj 011/ 316 92 17.

Pravo na žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka

Takođe, imate pravo da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  https://www.poverenik.rs/sr/)

Ova pravila o zaštiti ličnih podataka se odnose na internet stranicu bigzoffice.co.rs i na obradu podataka od strane nas kao rukovaoca podataka:

Bigz office group
Miloša Savkovića 4-6, 11000 Beograd;
Telefon: +381 11 3691038;

Telefon: +381 21 640 3848;
Telefon:+381 18 253 562;
e-mail: 
office@bigzoffice.rs