H HLORNI GRANULAT 1KG

990,00 RSD

Hlorni granulat 1kg

Količina:
Šifra proizvoda: '102576673 Kategorija: Tags: , ,

Dezinficijens sa širokim spektrom delovanja bez ispiranja,
izuzetne efikasnosti namenjen za :
-Dezinfekciju vode za piće koja se nalazi u različitim tipovima
objekata za snabdevanje vodom (postrojenja za preradu vode,
bunari, rezervoari)
-Dezinfekciju vode u različitim tipovima bazena za plivanje,
rekreaciju i hidroterapiju
-Dezinfekciju pribora za jelo i piće, posuđa u restoranima i
kuhinjama ugostiteljskih i hotelskih organizacija, predškolskim,
školskim i zdravstvenim ustanovama
-Dezinfekciju sanitarnih čvorova, posebno WC-a, podova, zidova u
svim navedenim objektima
-U prehrambenoj industriji za dezinfekciju površina, uređaja,
opreme, hladnjača i skladišta za prehrambene proizvode
-Opšta sanitacija u zdravstvenim ustanovama (bolesničkim sobama,
čekaonicama, hodnicima, ordinacijama, dezinfekcija pribora za
čišćenje: četke, metle, sunđeri..)
-Dezinfekciju površina, predmeta, opreme, uređaja, transportne
ambalaže u stočarstvu i živinarstvu.
Granule bele boje karakterističnog mirisa na hlor.
Hlorni granulat se upotrebljava:
Rastvoren u vodi, u kojoj se lako, brzo i potpuno rastvara.
Hlorni granulat pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncentraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat nakon 60 sekundi od
kontakta sa sledećim sojevima: Salmonella enteritidis,
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacilus cereus
,Candida albicans, Methicillin resistant Staphylococcus aureus
(MRSA), kao i na viruse: HIV, HCV, HBV.
Način primene Hlorni granulat se upotrebljava rastvoren u vodi, u sledećim koncentacijama: Opšta dezinfekcija: 1 g na 5 l vodeKod pogoršanih higijenskih uslova: 2 g na 5 l vode Dezinfekcija kontaminiranog pribora, predmeta ili površina:
10 g  u 1 l vode Dezinfekcija vode za piće u postrojenjima za preradu vode.
1,5-2 g na 1 m³ vodeDezinfekcija vode u bunarima i rezervoarima: 15-20 g granulata na 1 m³ vode Preparat ne utiče na pH i tvrdoću vode.
Dezinfekcionu efikasnost proizvoda kontroliše Institut za
javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut.
Proizvođač: Jasvel doo